Mohs Kirurgi

Som den eneste privatklinik i Danmark, kan Hudkræftklinikken udføre Mohs kirurgi. Ved Mohs kirurgi sikrer man en komplet fjernelse af hudkræften i en operation.

icon-hoved

En effektiv og vævsbesparende operation med et optimalt kosmetisk resultat

Som den eneste privatklinik i Danmark, kan Hudkræftklinikken udføre Mohs kirurgi. Mohs kirurgi er den sikreste metode til at fjerne hudkræft. Operationen foregår altid i lokalbedøvelse. Man fjerner den synlige hudkræft og en mindre bræmme på 1-2 mm af det omkringliggende sunde væv.

Præparatet undersøges i mikroskop med det samme. Dermed kan tilstedeværelse af hudkræft visualiseres, både i siderande og i dybden, Finder man under mikroskopien resttumor, gentages proceduren, indtil al kræft er fjernet. Herefter kan huddefekten lukkes med plastikkirurgiske teknikker. Patienten ses efter 5-7 dage mhp. kontrol og fjernelse af suturer (tråde).

Basalcellecarcinom med udbredning til flere hudlag.

Kirurgen fjerner alt synligt tumorvæv, men rødderne eksisterer stadig i vævet. Hvis der er yderligere hudkræft celler tilbage fjernes de.

Det fjernede væv, ‘præparatet’, behandles efter Mohs principper (deles, markeres, fryses på et objektglas, skæres i mikroskopisk tynde skiver og farves). Således kan der ved mikroskopi ses om der er resterende kræft celler i kanten og i dybet af præparatet. Man kan herved sikre sig, at alt kræftvæv er fjernet.

Hvis kræftinficeret væv findes under mikroskopet, fjerner kirurgen et nyt lag af huden baseret på hvor kræftcellerne blev opdaget.

Processen gentages indtil man ikke længere finder bevis på at der er kræftceller tilstede. På denne måde sparer man så meget som muligt af det raske væv.

Hvorfor Mohs kirurgi?

Hudkræftklinikken behandler basalcellekarcinomer (hudkræft) med Mohs kirurgi.

Hudkræft breder sig ofte uden for det synlige område, og derfor kan man ikke på forhånd vide hvor langt den har bredt sig. Ved Mohs kirurgi undersøger man, i modsætning til andre metoder, løbende det væv man fjerner under operationen. Dette er en stor fordel, da kirurgen herved kan sikre sig at kræften er fjernet helt med kun én operation. Derfor er Mohs kirurgi den mest effektive til behandling af hudkræft, og resultatet er det sikreste både hvad angår fjernelse af kræften og det optimale kosmetiske resultat. Der fjernes op til 40% mindre væv ved mohs kirurgi sammenlignet med standard kirurgisk fjernelse.

Mohs kirurgi er golden standard i USA, Holland, UK og flere andre førende lande inden for hudkræftbehandling i hoved- og halsregionen. Sikkerhed for total helbredelse er 99 %. Tilbagefaldsraten er 1% ved ikke tidligere behandlet basalcellekarcinom og 5 % ved basalcellekarcinomer, som er behandlet tidligere med anden metode.

Hudkræftklinikken er ved din side fra de indledende prøver, over behandlingen til de afsluttende kontroller. Du er også velkommen til at kontakte os for en konsultation, hvis du er i tvivl om du har hudkræft.

Hvordan foregår Mohs kirurgi?

Mohs kirurgi er den sikreste behandling af hudkræft. Operationen foregår udelukkende under lokalbedøvelse og du skal derfor ikke møde fastende. Selve operationen  tager typisk et par timer. Når operationen er overstået skal du vente 15-20 minutter før du kan tage hjem, primært for at sikre, at du har det godt og det ikke bløder. Kun i ganske særlige tilfælde, er det nødvendigt med indlæggelse.

Ved ankomst til klinikken bliver du modtaget af vores personale. Lægen vil undersøge dig igen og informere dig igen om indgrebet og planen. Derefter starter operationen. Sygeplejersken vil udføre de indledende manøvrer (afvaskning og afdækning), hvorefter lægen går igang med bedøvelse og operationen. Den synlige del af hudkræften opereres væk, hvorefter der lægges en forbinding henover såret. Herefter skal du sidde i venteværelse, mens vi undersøger det fjernede væv under mikroskop. Findes der rester af hudkræft gentages proceduren indtil al hudkræft er fjernet. Herefter lukkes såret ved brug af plastikkirurgisk teknik. Hvis det er muligt lukkes såret med simpel lukning (side-to-side), men ved større defekter, kan det blive nødvendigt at flytte huden fra ”nabo-område” med såkaldt ‘lap plastik’, som giver det optimale kosmetiske resultat. Endelig kan såret lukkes ved hjælp af hudtransplantation, hvor huden typisk tages fra område foran eller bagved øret. Når såret er lukkes, anlægges en bandage, som først skal fjernes igen, når du møder til trådfjernelse.

Dagen efter operationen, bliver du kontaktet af klinikken, for at høre om du har det godt.

Fjernelse af tråde aftales på operationsdagen.

  • Udføres udelukkende i lokalebedøvelse

  • Kræver ingen indlæggelse

  • Er den sikreste metode af alle alternativer

  • Giver det optimale kosmetiske resultat

Kontakt os

Kontakt os for en konsultation hos en af vore speciallæger.