Hudkræftklinikken blev i Marts 2018 tildelt sin akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), version 1. Et kvalitetsstempel, som giver vores patienter og samarbejdspartnere en garanti for, at vi leverer den bedste kvalitet og sikkerhed hver gang. Vi bliver akkrediteret hvert tredje år og er senest akkrediteret i April 2021 (Version 2). Den nuværende akkreditering gælder til 2024.

Du kan altid se vores akkreditering status her: https://www.ikas.dk/afgoerelser/resultat/?id=6950

Den danske Kvalitetsmodel (DDKM) er udarbejdet af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) med henblik på at sikre en ensartet/standardiseret og god kvalitet i det danske sundhedsvæsen. Kvalitetsmodellen er bygget op om at sikre følgende grundprincipper i den akkrediterede privatklinik og i resten af sundhedsvæsnet:

  • Højne patientsikkerheden og sikre sammenhængende patientforløb
  • Konstant opfølgning, læring og udvikling af kvaliteten i diagnostik, behandling og opfølgning med henblik på at lære af opståede fejl
  • Transparens i kvaliteten i sundhedsvæsenet gennem akkrediteringer/godkendelser
  • Standardiseret høj kvalitet kvalitet og fagligt niveau, uanset hvor i sundhedsvæsenet patienten befinder sig

Kvaliteten hænger sammen med patientens oplevelse

Hos Hudkræftklinikken.dk har vi et særligt fokus på vores patienters oplevelse af vores faglighed og service. Patienten er i centrum af behandlingsforløbet, og oplevelsen af at være patient hos os, tilpasses derfor også det enkelte individs behov i hele forløbet.

Vi gør en særlig indsats for at inddrage dig i detaljerne, så du er indforstået med hvert trin i behandlingen og er tryg undervejs. Hudkræftklinikken.dk ved din side fra de indledende prøver, over behandlingen til de afsluttende kontroller. Læs vores patienttilfredshedsundersøgelse her.

DDKM og IKAS

  • Hvis du er interesseret i at læse mere om Den Danske Kvalitetmodel (DDKM), kan du læse mere her.
  • Vil du læse mere om IKAS og akkrediteringsnævnet, kan du læse mere her.