Udvidet frit sygehusvalg

Hvis ventetiden til behandling på et offentligt sygehus overstiger 30 dage

Hvis din læge har henvist dig til behandling på et hospital, og du ikke kan behandles indenfor 30 dage, kan du have mulighed for at benytte tilbudet om Udvidet frit sygehusvalg.

Din egen læge eller en speciallæge (ofte dermatolog) sender en henvisning til et offentligt hospital, hvorefter hospitalet skal vende tilbage med den forventede ventetid indefor 8 dage. Svaret kan vedrøre en ventetid til forundersøgelse, behandling eller diagnostisk undersøgelse. Hvis det ikke kan lade sig gøre at igangsætte behandling på offentlige hospital indenfor 30 dage, kan du selv vælge at bede om at modtage behandling på et andet hospital, som har kortere ventetid. Læg venligst mærke til at det valgte hospital skal have indgå i aftalen med Danske Regioner om Udvidet frit sygehusvalg. Hudkræftklinikken.dk har en sådan aftale, og du kan derfor vælge at blive behandlet hos os.

Hvordan vælger jeg at blive behandlet hos Hudkræftklinikken.dk gennem Udvidet frit sygehusvalg?

Ønsker du at blive behandlet hos Hudkræftklinikken.dk gennem Udvidet frit sygehusvalg, skal du hurtigst muligt kontakte patientkontoret i din region. Når dit behandlingssted flyttes (kaldet omvisitering), vil du blive indkaldt til en konsultation hos Hudkræftklinikken.dk hurtigst muligt. Du skal ikke betale af egen lomme til konsultationen, operationen og efterkontrol, da udgiften bliver dækket af den offentlige sygesikring.

Kontakt os

Kontakt os for en konsultation hos en af vore speciallæger.